Regulamin masaży

Regulamin
 • Nie oferujemy innych usług niż masaże.
 • Osoba korzystająca z usług Studio Dewi musi mieć ukończone 18 lat.
 • Rezerwacja masażu odbywa się telefonicznie na konkretny termin.
 • Klient ma obowiązek powiadomić personel o opóźnieniu na sesje.
 • Czas opóźnienia bez powiadomienia to 15 minut.
 • Po upływie 15 minut (bez informacji studio) klient może zostać nieprzyjęty lub jego termin zostanie anulowany.
 • Masażystka ma prawo odmówić masażu gdy:
  • klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • ma choroby skórne, zakaźne
  • zachowuje się nie adekwatnie do wykonywanego masażu – w takim przypadku masaż może zakończyć się przed czasem. Klient ma obowiązek uregulować cala należność za masaż.
 • Osoby dzwoniące z numerów prywatnych proszone są o numer kontaktowy.
 • Klient który drugi raz z rzędu umawia się na sesje, a nie dociera do studio (bez powiadomienia) trafia na czarną listę.
 • Sesja masażu trwa 50-60 minut + skorzystanie z prysznica.
 • Płatności za masaż odbywają się przed/po wykonanej usłudze.
 • Każdy klient ma prawo do odwołania wizyty nie później jak 1,5h przed sesją.
 • Każda osoba która odwoła wizytę przed masażem i uzbiera 2 rezygnacje, nie będzie więcej  razy rejestrowana bez uprzedniego uiszczenia kwoty.
 • Klient który rezerwując masaż, nie przyjdzie i nie odwoła wizyty, przy kolejnej rezerwacji będzie zobowiązany uregulować cala należność, w przeciwnym razie będzie zablokowany.
 • Surowo zabronione jest używanie przez klientów sprzętu do nagrywania masażu.
 • Kobiety w trakcie menstruacji nie będą mogły mieć wykonanego masażu w naszym studio – zapraszamy po okresie krwawienia!
 • Właściciel regulaminu ma możliwość do jego zmiany
 • Zabrania się kopiowania treści, rozpowszechniania i używania zdjęć. Nie przestrzeganie będzie groziło karą.

Regulamin obowiązuje od 26.12.2015 roku